Sporten
Welke sporten zijn er?
Sporten
Welke sporten zijn er?
Voordat je begint
Wat heb je allemaal nodig?
Voordat je begint
Wat heb je allemaal nodig?
Blessures en aandoeningen
Alles wat je moet weten
Blessures en aandoeningen
Alles wat je moet weten
Energie
Hoe krijg je genoeg energie binnen?
Energie
Hoe krijg je genoeg energie binnen?
Pimp je gymles
Wat is hip en wat niet...
Pimp je gymles
Wat is hip en wat niet...

Project ONWIJSFIT! in Eindhoven gestart!

Schooljaar 2011-2012

In de media is er de laatste tijd veel aandacht voor bewegingstimulering bij de jeugd. Zo zijn er diverse campagnes gestart om de jeugd aan het bewegen te krijgen en is er meer aandacht voor sport en beweging op scholen.

OnwijsFit! heeft als doel het stimuleren van de bewustwording van gezond bewegen en een gezonde levensstijl bij schoolgaande jeugd en is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, SportMáx en de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). De VSG is ook medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de website OnwijsFit.nl.

De gemeente Eindhoven is de 1e gemeente in Nederland die op deze unieke manier partners samenbrengt en de fitheid en gezondheid van schoolkinderen centraal zet. Zij werken daarin nauw samen met de school en leveren maatwerk.

Diverse scholen doen mee
Het project OnwijsFit! is in 2010 als pilot gestart op 2 basisscholen in Eindhoven. In het schooljaar 2011-2012 doen er al 9 basisscholen, 4 voortgezet onderwijs en 2 speciaal onderwijs scholen mee, waarbij sport, onderwijs en gezondheid centraal staan.

Motoriek- en fitheidstest
Groepen 2 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs krijgen, onder leiding van combinatiefunctionarissen van Sportformule Eindhoven, een motoriek- en fitheidstest. Deze test, ontwikkelt door SportMáx (onderdeel van het Maximá Medisch Centrum), dient ter onderbouwing voor alle verdere interventies van dat schooljaar.

De resultaten van de motoriek- en fittest worden door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD besproken met ouders en kind tijdens het preventief gezondheidsonderzoek dat op school plaatsvindt. Alle kinderen krijgen dan een advies op maat. Daarnaast worden ook de groepsresultaten van de testen met de school besproken.

Positief stimuleren
School, GGD en combinatiefunctionaris bekijken samen of de resultaten aanleiding geven tot het opzetten en uitvoeren van gezondheidsactiviteiten. De GGD kan de school daarbij ondersteunen. De combinatiefunctionaris besteedt in de gymlessen aandacht aan de resultaten en stimuleert de kinderen positief in deze lessen, zowel op individueel en collectief niveau.

Fabels en feiten

© 2019 Onwijsfit.nl is onderdeel van sportzorg.nl